Tarot (ITI)

ITI staat voor Inleiding Tarot Intuïtief  en wordt bij voorkeur geleerd met het Tarotdeck van Docters van Leeuwen; De Tarot van de Herstelde Orde. Dit is het spel wat, voor zover wij weten, weer redelijk teruggebracht is in de oude staat. Het bestaat uit 80 in plaats van uit 78 kaarten omdat de twee door de Paus gebrouilleerde kaarten, Juno en Jupiter (Heidense Goden) weer terug in het spel zijn. Alle overige Tarotdecks kennen dus 78 kaarten + 2 blanco kaarten. Immers, de Katholieke kerk had niets op met de Tarot, noemde het - Het prentenboek van de duivel - en heeft het tenslotte ook verboden. Ook de cijfers en getallen die op de kaarten staan zijn in die tijd door elkaar gehaald en gewijzigd teneinde Duivelsche Numerologie onmogelijk te maken, ook dat is teruggebracht naar de originele situatie.

De geschiedenis van de Tarot is vaag en derhalve weinig wetenschappelijk. Tarot duikt ineens op en schijnt ergens uit de buurt van het toenmalige Perzië of Egypte te stammen. De Tempeliers hebben het waarschijnlijk meegebracht van de Kruistochten en de Zigeuners verspreidden het over grote gebieden. Ook nu nog denken mensen bij waarzeggers aan zigeunervrouwen in rokerige tentjes met een kristallenbol en Tarotkaarten waar ze de toekomst mee kunnen zien.

Even voor de duidelijkheid:
Met Tarot wordt de toekomst niet gezien of voorspeld. Slechts een logisch vervolg op de weg die al gelopen wordt kan worden geconcludeerd. Wanneer dat vervolg de persoon in kwestie niet bevalt kan deze zijn - lotsbestemming - dus nog ruimschoots van tevoren aanpassen of wijzigen.

Toen de Tarot in het Westen echt voet aan de grond begon te krijgen, het eerst in Italië, heeft de Paus het in eerste instantie beperkt door de Heidens kaarten (Juno en Jupiter) te laten verwijderen en de getallen volgorde te laten wijzigen. Dit bleek al snel onvoldoend effect te hebben, daarnaast is één van de symbolen van de Tarot het Pentagram wat bestempeld werd als een duivels Heksenteken. En dat terwijl het Pentagram nota bene het eerste Christelijke symbool was, al ver voor het kruis...
Het werd nu echt verboden in het bezit te zijn van een tarotspel of het spelen daarmee op straffe van de brandstapel. En zoals met alles wat op deze manier benaderd wordt leefde de tarot dus door!

In het Westen duikt de Tarot dus het eerst op in Italië waar de Visconti familie het zogenaamde Sforzaspel bezat. Dit spel was geschilderd en gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk van Bianca Visconti en Francesco Sforza (
± 1432). Die afbeeldingen dienen we dus ook tegen een Italiaans decor te plaatsen en lijken ook veel op de traditionele optochten en feesten waar Italië bekend om is. Denk bijvoorbeeld ook eens aan Venetië met hun bekende maskers. Vanuit Italië veroverde het al snel een groot deel van de  wereld, heel bekend is bij voorbeeld ook het Russische Tarot. Ook verboden om dezelfde redenen plus dat het in Rusland al verboden was om Heiligen af te beelden.

In het Westen zijn vooral het Raider-Waite Tarot (
± 1910) en het Crowley Tarot (± 1950) bekend geworden samen met het kleine pakje van Madame Mlle Lenormand (Erna Droesbeke). Daarvoor is het Tarot van Marseille nog ontstaan zo ongeveer 1500 en rond 1800 was de bloeitijd van de occulte Tarot.

In 1999 zag De Tarot van de Herstelde Orde het licht. Een deck waar alles in zit én uit te halen is waarbij gedegen kennis van de kaarten en een goed ontwikkelde intuïtie een must is. Vanzelfsprekend is dit alles te leren en hebt ook jij de mogelijkheid om gecertificeerd ITI Tarotist te worden.

Met de Tarot kun je antwoord krijgen op vragen die voor je bewuste nog verluierd liggen en kun je dus ook anderen helpen. Wat ik zelf bijvoorbeeld ieder jaar doe is aan het begin van een Nieuwjaar een jaarlegging doen om te kijken hoe dit jaar zich normaalgesproken zal ontvouwen. Een gewoon Keltisch Kruis, één van de vele vormen, laat al verschrikkelijk veel zien en maakt absoluut veel duidelijk.

Misschien leuk voor jou om eens te zien en te ervaren, wellicht spreekt het je wel heel erg aan.

Hypnotherapiepraktijk 'De Witte Wimerts'