Kleurentherapie

Wat is Kleurentherapie: Omdat de mens nu eenmaal op allerlei manieren onder invloed staat van z’n omgeving mag kleurentherapie in dezen zeker niet ontbreken. Kleurentherapie is voor het over grote deel een uitwendige therapie die werkt met de trillingen van kleur, ieder kleur heeft zijn eigen frequentie en heeft dus ook een ander effect. Inwendig wordt het eigenlijk alleen toegepast door bepaalde kleuren voedsel en/of drankjes te nuttigen. Verder wordt er wel eens gewerkt met (half)edelstenen die in water gelegd worden om het water op die manier te laden. Dit water kan dan gedronken worden. Pas op; alleen onder deskundig toezicht, sommige stenen zijn giftig. Uiteindelijk zijn trillingen energie en van die specifieke helende energie wordt dankbaar gebruik gemaakt. Het doel is om de mens weer in balans te brengen, het equilibrium tussen lichaam en geest te herstellen. Gezond zijn kan eigenlijk pas echt wanneer de mens in harmonie met zichzelf en zijn omgeving is.

Wat doet een Kleurentherapeut: De therapeut tracht de harmonie, het energiek evenwicht te herstellen en gebruikt hiervoor de helende kracht kleuren. Te denken valt aan bijvoorbeeld:

§ Uitbalanceren
§ Ondersteunen bij genezingsprocessen
§ Opheffen van blokkades
§ Geestelijke en lichamelijke spanning verminderen
§ Inspiratie tot zelfheling voeden
§ Helpen ontspannen

Middels dit proces zal het de cliënt gevoelsmatig duidelijk worden dat er bij hem of haar een behoefte bestaat aan een bepaalde kleur. Wanneer dit proces doorzet en er professionele begeleiding is zal de cliënt steeds meer leren over wanneer welke kleur te gebruiken. Bij iedere situatie of behoefte kan dit immers anders zijn.

Vormen: Sommige therapeuten werken met mengkleuren in licht en zijden sjaals. De van origine gebruikte methode is echter overzichtelijk en vormt nog steeds veelal de basis. Een therapeut die daarmee werkt gebruikt zijden sjaals en licht met de voornamelijk de primaire kleuren en zeker geen mengsels. Wel worden ook de secundaire kleuren (paars, groen en oranje) en afgeleide kleuren (bijvoorbeeld goud, zilver en bruin) toegepast. Dit vertroebelt eerder en maakt het effect of de effecten onduidelijk en moeilijk in te schatten. Terug naar de basis (b)lijkt niet alleen de eenvoudigste maar ook de meest werkzame manier te zijn.

Algemene visie: In feite weet iedereen in meer of mindere mate, al dan niet bewust dat kleuren effect op ons hebben. Het zit zelfs in ons spraakgebruik Denk bijvoorbeeld aan witheet, zwartgallig, groen van jaloezie, u kunt er vast zelf nog een heleboel bij bedenken. Verder kan iedereen zich wel voorstellen dat een bad nemen in een badkamer die uitgevoerd is in zwart met felrood anders zal voelen dan diezelfde badkamer in pastel lila met wit om maar een voorbeeld te noemen.

De elektromagnetische trilling cq de elektromagnetische energie van de kleuren wordt ondermeer via de huid en de ogen opgenomen. Via deze sensorische kanalen komt die energie bij de hypofyse.
De Hypofyse is één van de belangrijkste endocriene klieren, verzorgt ondermeer  een heel aantal hormonen en heeft eigenlijk de totale supervisie over het systeem ‘mens’ . De energieën van kleuren hebben bijvoorbeeld invloed op de aanmaak van bepaalde hormonen en op onze stofwisseling.

Wetenschappelijke visie: Wat men zuiverwit zonlicht noemt is een combinatie van pure kleuren. Energie brengen kleuren van de zon in diverse trillingsfrequenties; Universele Energie. Zonder dit licht zou leven op aarde zoals wij dat kennen onmogelijk zijn. Denk aan het uitsterven van de dinosauriërs toen de zon semipermanent verduisterd werd.
Kleuren bereiken ons dus mede vanaf de zon in de vorm van energie of beter gezegd elektromagnetische trillingen, ook wel het elektromagnetisch spectrum genoemd. Hoewel het bij alle dieren anders is kan de mens slechts ongeveer 40% zien van alle kleuren die ons op die manier aangeboden worden.

Regenboog: De regenboog is het scala van kleuren die we kunnen zien, ultraviolet en infrarood, die er ook bijhoren zijn voor ons met het blote oog niet zichtbaar. Deze kleuren (rood,oranje, geel, groen, blauw, paars of Indigo en violet) zijn ook weer terug te vinden in het Auro en in de Chakra’s

STIBAG is de beroepsvereniging van ondermeer Kleurentherapeuten

Hypnotherapiepraktijk 'De Witte Wimerts'