Hypnotherapie

Wat Hypnotherapie mogelijk voor u kan betekenen.

Wat is Hypnose
: Iedereen kent, zonder het zich wellicht te realiseren, uit eigen ervaring het fenomeen Trance. Je kunt bijvoorbeeld zo erg opgaan in een boek of film dat je iemand niet hoort binnenkomen of wat denk je van dagdromen. Dan ben je zó in en met je innerlijke wereld bezig, dat je omgeving als het ware vervaagt. Dergelijke ervaringen worden een alledaagse of spontane trance genoemd.
Hypnose is een soortgelijke trance-ervaring. Er kan in een hypnotische trance relatief gemakkelijk contact worden gemaakt met het onbewuste. Trance is een toestand van geconcentreerde aandacht waarbij je bewust met je eigen gedachten bezig bent.

Wat is Hypnotherapie: Van dit natuurlijke verschijnsel, de geconcentreerde aandacht, maakt de Hypnotherapeut gebruik. Hypnotherapie is een verbale therapie waarbij trance gericht benut wordt voor een groot aantal verschillende doeleinden. Onder deskundige begeleiding krijg je meer inzicht in en controle over onbewuste reacties.
Daadoor kunnen vermogens als het stimuleren van genezende processen in het lichaam, het goed omgaan met emoties en het gebruik van lichamelijke en geestelijke capaciteiten beter worden aangesproken.
Bij een goede motivatie en inzet worden vaak op korte termijn al positieve resultaten behaald. Het één en ander is mede afhankelijk van hoe diep de klacht is geworteld.
De werkzaamheid van andere vormen van therapie kan menigmaal worden versterkt wanneer zij wordt gecombineerd met Hypnotherapie.

Waarom Hypnotherapie: Er zijn een heel aantal problemen te noemen waarbij Hypnotherapie wellicht uitkomst kan bieden. Te denken valt bijvoorbeeld aan:

§ Omgaan met spanningen
§ Oplossen van psychische problemen (bijv. nervositeit, angsten en fobieën)
§ Verwerken van trauma’s
§ Afleren van ongewenst gedrag (bijv. nagelbijten en verslavingen)
§ Oplossen van slaapproblemen (bijv. slapeloosheid en nare dromen)
§ Faalangst (examenvrees)
§ Oplossen van psychosomatische klachten (bijv. hyperventilatie en maag-darmklachten)
§ Oplossen van seksuele problemen
§ Opheffen of verzachten van allerlei lichamelijke klachten
§ Versterken en versnellen van genezingsprocessen
§ Opheffen of verzachten va pijn (bijv. bevalling)
§ Verbeteren van concentratie en geheugen (bijv. studie-, werk- en sportprestaties)
§ Trainen van lichamelijke en sociale vaardigheden
§ Inzicht krijgen in de eigen persoonlijkheid en mogelijkheden

Hoe werkt een Hypnotherapeut: Een Hypnotherapeut behandelt niet de klacht maar de oorzaak. Daarom vindt eerst een uitvoerig gesprek plaats waarbij de cliënt de therapeut alle, voor de therapie belangrijke informatie verstrekt. Een intakegesprek moet heel nauwkeurig zijn omdat het als het ware het fundament vormt van de therapie. Dit gebeurt daarom vaak aan de hand van een speciaal daarvoor ontwikkelt formulier.
Er wordt naar aanleiding van de hulpvraag een therapeutische doelstelling geformuleerd en daarna wordt de opbouw van de therapie besproken. De therapie is erop gericht dat de cliënt onder begeleiding van de therapeut de hypnotische-trance leert te gebruiken om de gestelde doelen te bereiken. Hierbij kan de therapeut gebruik maken van verschillende technieken waarbij de meest bekende, en tot de verbeelding sprekende therapievormen de regressie- en reïncarnatietherapie zijn.

Hypnose komt van Hypnos: Hypnos is de Griekse God van de slaap. In feite is de naam misleidend voor Hypnotherapie omdat hij doet vermoeden dat de cliënt in slaap is, wat niet het geval is. Hoe diep ook in hypnose, de cliënt is er altijd nog bij en kan stoppen wanneer hij/zij dit wil. Ieder mens heeft een soort censor (van censuur) mechanisme wat gekoppeld zit aan iemands waarden en normen. De therapeut kan dus iemand ook niet iets laten doen wat tegen diens waarden en normen ingaat. Moorden plegen en sex in hypnose is om die reden dus normaalgesproken ook onmogelijk.

Hypnos is een figuur uit de Griekse mythologie en is de personificatie van de slaap. Zoon van Nyx en Erebos, tweelingbroer van Thanatos (de Dood). Hij en zijn broer leefden in de Onderwereld. Zijn nakomelingen waren de bekende Oneiroi, die alle zaken voorstelden die in dromen kunnen voorkomen. De Oneiroi bestonden hoofdzakelijk uit: Morpheus (god), Phobetor (Ikelos), en Phantasos. Hypnos schonk Endymion de kracht om met zijn ogen open te slapen, zodat hij zijn geliefde, de maangodin Selene, altijd zou kunnen aanschouwen.

In de beeldende kunst wordt Hypnos vaak afgebeeld als een naakte jongeman, wiens vleugels aan zijn slaap (aan het hoofd) zijn vastgehecht, of als een bebaarde man met vleugels aan zijn schouders. Samen met zijn tweelingbroer Thanatos, kwam hij vaak voor op Attische vazen, zogenaamde Lekythen. (met dank aan Wikipedia)

Waar vind je een goede Hypnotherapeut: Zie onder N.B.V.H.

Verzekering: Tegenwoordig vergoeden een heel aantal zorgverzekeraars de behandeling van een bij de N.B.V.H. aangesloten therapeut. Informeer bij uw zorgverzekeraar

Hypnotherapiepraktijk 'De Witte Wimerts'