Hypnopsycholoog

Waarom Hypnopsycholoog:

Een psycholoog heeft een universitaire opleiding in de psychologie genoten. Volgens de wet zijn ‘ psycholoog’ en ‘psychotherapeut’  in Nederland beschermde titels.

Een psycholoog is geen arts. Iemand met een artsenopleiding die zich met geestesziekten wil bezighouden, kiest voor een specialisatie psychiater en zal geestesziekten behandelen met behulp van medicatie. Een psycholoog is geïnteresseerd in de achterliggende denk/voel/beleef/hersen-processen. Een belangrijk verschil tussen een psychiater en een psycholoog is dat een psychiater uitsluitend mentale stoornissen behandelt. Een psycholoog daarentegen heeft de ambitie om het volledige gedrag van de mens te verklaren, en dit op verschillende niveaus (cognitieve processen, neurologische processen), op verschillende domeinen (sociale psychologie, differentiële psychologie), en via verschillende invalshoeken (ontwikkelingspsychologie, gedragsgenetica).

Een psychotherapeut bedrijft psychotherapie. Dit is een vorm van behandeling door een psychotherapeut die zich richt op verandering van psychisch welbevinden of psychische symptomen.

Psychotherapie kan werken met groepen, paren of individueel. Binnen de psychotherapie bestaan er verschillende scholen. Deze bepalen het werkend element binnen de therapie, aan welke voorwaarden de therapeut moet voldoen en het denkkader van waaruit de therapie plaatsvindt. Deze scholen vinden hun weerslag in verschillende therapeutische beroepsverenigingen. Een belangrijke Europese organisatie die het beroep van psychotherapeut tracht te reguleren is de EAP (European Association of Psychotherapy).

Hypnotherapie is één van de vormen van psychotherapie


Met Hypnopsycholoog probeer ik de cliënt duidelijk te maken dat er een behoorlijke psychologische achtergrond aanwezig is omdat ik Psychologie gestudeerd heb en Hypnotherapie mijn ‘afstudeerstudie’ was. Nadeel van dit traject was dat ik geen drs. Voor mijn naam mag zetten maar wel RTNG achter mijn naam. RTNG staat voor Register Therapeut Natuurlijke Gezondheidszorg (RTNG®) en is een beschermde titel.

Wellicht had ik het zelfs Medisch Hypnopsycholoog moeten noemen teneinde de Medisch Farmaceutisch achtergrond er nog aan toe te voegen, dit vond ik echter een beetje te.

De titel Hypnopsycholoog is juridisch getoetst en akkoord bevonden

Hypnotherapiepraktijk 'De Witte Wimerts'