Zin en Onzin


Algemeen
kun je stellen dat Hypnose tot de verbeelding spreekt en dus worden er, naast de zinnige dingen zo mogelijk nog
meer onzinnige dingen verteld. Logisch, het is voor het grote vaak nog iets engs, ongrijpbaars en misschien wel magisch of des duivels...

Vanuit de praktijk is dus ook gebleken dat er veel beoordelingen en veroordelingen zijn ten aanzien van Hypnotherapie en dat die in de meeste gevallen gebaseerd zijn op irreële angst en vooroordelen..
Na grondig onderzoek en rondvragen bleek er geen goede presentatie annex lezing te zijn over hypnose en Hypnotherapie. Reden voor mij om destijds te besluiten om samen met dhr. André C. van der Mark een dergelijke presentatie te realiseren. Dit epistel is daar een uitvloeisel van.

Getracht is om kort en, waar mogelijk puntsgewijs een aantal zaken duidelijk te maken en op een rijtje te zetten. Kritisch zijn en oordelen is goed maar dan wel op basis van feiten.


Belangrijke namen zijn er legio dus noem ik kort even de meest voor de hand liggende;

Franz Anton Mesmer (1734-1815)
Hypnose bestaat al eeuwen maar is, via allerlei omwegen (dierlijk magnetisme etc.) herontdekt door Mesmer, arts en wetenschapper. Hypnose wordt dientengevolge ook wel mesmerisme genoemd. In het Engels vertaald is biologeren of hypnotiseren ‘to mesmerize’ .
Na veel tegenslagen en tegenwerking van diverse kanten opende hij in 1778 buiten Parijs een kliniek die duidelijk in een behoefte voorzag en dus goed ging lopen totdat het Medisch (Tucht) College hem tegen ging werken. Ze begonnen artsen onder druk te zetten om niet meer met hem samen te werken op straffe van intrekking van hun praktijkbevoegdheid enzovoorts.
Mesmer trok zich terug en startte vervolgens na enige tijd het Société de l’Harmonie Universelle, een opleidingsinstituut die veel aanzien genoot en mensen uit de hoogste lagen van de bevolking aantrok. Hij heeft meer dan 300 mensen opgeleid totdat de Koninklijke Medische Vereniging van Parijs hem ging tegenwerken.
Mesmer hield het voor gezien, ging terug naar Duitsland, terug naar het Bodenmeer vlak bij zijn geboorteplaats Iznang (Schwaben) en stierf daar na 30 jaar isolatie in 1815.
Zijn wetenschap leefde echter voort.

Sigmund Freud (1856-1939)
Ook hij heeft zich bezig gehouden met hypnose en Hypnotherapie. Hij heeft diverse malen getracht mensen in hypnose te krijgen en hen op deze manier te behandelen maar het lukte hem niet. Hij had het simpelweg niet in de vingers. Uiteindelijk gaf hij het op en schreef  “Ik moet bekennen dat ik ernstig tekort schiet op dit gebied”  Vanaf die tijd gebruikte hij hypnosetechnieken zoals bijvoorbeeld geleide meditaties terwijl de mensen de ogen open hadden en noemde dit “ Vrije associatie” .

Genoemd zijn slechts twee personen terwijl er zovele coryfeeën op dit gebied zijn, denk bijvoorbeeld aan. Een aantal van hem wil daarom nog even noemen;

Jean Martin Charcot(1825-1893)
Hippolyte Bernheim(1825-1893)
Ambroise Liébeault(1823-1904)
Milton H. Erickson(1901-1980)

En vele, vele anderen


De media en de show
Mensen vormen vaak een mening op basis van verkeerde of geen feiten. Daarbij is het een bekend
psychologisch fenomeen dat een aantal zaken zoals bijvoorbeeld enge dingen en roddels veel spannender zij dan de naakte waarheid, de feiten dus. Reden waarom roddelbladen als warme broodjes over de toonbank gaan hoewel niemand ze schijnt te kopen. Ze worden altijd alleen maar
gelezen bij de arts, tandarts, de kapper of ze zitten toevallig toch in de leesportefeuille...
Vanzelfsprekend wordt hier commercieel op allerlei fronten gretig gebruik van gemaakt,
dus ook met hypnose en er ontstaan shows. Enkele voorbeelden van showhypnotiseurs zijn:

David Berglas (jaren ’70), Paul McKenna en Rasti Rostelli (jaren ’90)

Wanneer men de posters alleen al bekijkt dan straalt de ‘Magie’ en ‘Toverkracht’ er vanaf. Uiteraard is dit de bedoeling maar desalniettemin natuurlijk volkomen onzin.

Ook via Internet is er van alles binnen te halen omtrent showhypnose. Rostelli (Roland van den Berg) presenteert zich als een ware Magiër. Uitspreken en slogans als “De fascinatie van het ontastbare” en “Je verstand zal weigeren te accepteren wat je met je eigen ogen ziet” (met wie z’n ogen zou je het anders kunnen zien…?) zijn heel bekend.
Hij heeft ook zijn eigen site met allerlei showgerelateerde informatie.
Het blijft dus commercieel en heeft met therapie niets te maken maar gelukkig pretenderen de showhypnotiseurs dit meestal zelf ook niet.

Een groot bezwaar van Hypnotherapeuten tegen dergelijke shows is dat de meeste mensen niet goed uit de hypnose teruggebracht worden (reponeren). Hoe eenvoudig ook, het is niet commercieel en wordt dus niet (goed) gedaan. Het gevolg kan zijn dat mensen nog weken verdwaasd rond kunnen lopen. Alsof ze op wolken lopen. Uiteindelijk komt het vanzelf wel weer goed maar ze direct op de juiste wijze reponeren is de enige correcte manier. Therapeuten vinden dit niet ethisch en werken hier dus ook niet aan mee.

Vanzelfsprekend zijn er veel meer shows onder andere ook in Pretparken. Men adverteert daar bijvoorbeeld met de volgende slogans; “ Als je naar Plezierland gaat hoe leg je dan contact met een Tovenaar?” of  “Hypnosis, the big sleep…”
Dat aan die ‘Macht’ en ‘Toverkracht’ toch nog veel waarheid wordt gehecht merk je vooral wanneer er iets naars gebeurt vlak na een show. Nog in 1997 kregen we daarvan een triest voorbeeld, de verdwijning van Ann en Eefje in België (zaak Dutroux) die vlak tevoren bij een show van Rostelli waren geweest. Rostelli is omtrent deze zaak ondervraagd en gelukkig weer snel op vrije voeten gesteld. Zo zie je maar; bijgeloof is niet uit te roeien.

Ook vanuit Engeland en Amerika bereiken ons op gezette tijden dergelijke berichten zoals ‘My girl was put into a trance and I never saw her again’  en wat te denken van ‘Dirty Trancing! Girls stripped by hypnotrick…”

Natuurlijk heb je in ieder vak goede en slechte beoefenaars en zoals gezegd, je kunt iemand in hypnose niet iets laten doen wat tegen zijn of haar waarden en normen in gaat.

Een bank beroven zou zo wel heel erg eenvoudig worden…..

Toch is het een goede zaak dat Hypnotherapeuten in spé die een opleiding willen volgen bij een gerenommeerd Instituut volledig gescreend worden op vooropleiding, karakter en dat ze een Bewijs van Goed Gedrag moeten overleggen. Tevens volgt er nog een soort van sollicitatiegesprek voor men mogelijk wordt toegelaten tot de opleiding.

Helaas mag iedereen een show doen met alle mogelijke gevolgen van dien…

Wanneer ik stel dat hypnose geen entertainment is dan lijkt dat in tegenspraak met eerder gedane uitspraken en gegeven voorbeelden. Immers Rostelli en anderen doen puur showhypnose, bedoeld als entertainment. Uiteraard klopt dit, wat hier echter bedoeld wordt is dat hypnose, en met name Hypnotherapie geen spelletje is. Vaak worden wij gevraagd op feestjes en gezellige avonden om ‘iets te laten zien of te doen’ “Bij mij lukt het je toch niet”  Zelf heb ik dit altijd categorisch geweigerd en ik hoop en verwacht mijn serieuze collegae ook.
Wederom zie je het effect binnen een groep, men denkt aan goochelen, mooier nog, toveren. Het is wel eng maar toch ook wel heel interessant en uiteindelijk zijn we met z’n allen …

Christendom ziet, net als een heel aantal andere geloven hypnose nog steeds als iets ongrijpbaars, dus onbegrijpelijk, dus eng. De controle gaat over naar een derde en verlies jij dus de macht en controle over jezelf. Dit kan nooit de bedoeling zijn en het wordt dus veroordeeld als occult en dus des duivels. Dit is al eeuwen zo. Wanneer we iets (nog) niet begrijpen vinden we het (dus) eng en is het per definitie van de duivel en moet je er verre van blijven.

We hebben in ruim 2000 jaar echt nog niet zoveel bijgeleerd. Wanneer leren mensen eens de dingen met een Open Mind te zien en te oordelen op basis van feiten in plaats van op basis van bijvoorbeeld bijgeloof, angst en vooroordelen.

In de praktijk komt het inderdaad regelmatig voor dat mensen die voor het eerst komen een tikkeltje angstig zijn; logisch. Ze zijn bang de macht en controle kwijt te raken aan de therapeut. Vaak gehoord is “Goh, ga jij naar een Hypnotherapeut? Wat eng. Weet je wel dat die jou dan volledig in zijn macht heeft? Ik zou het nooit doen, ik zou het niet durven.” Cliënten die al een aantal keren geweest zijn glimlachen slechts.

De patiënt / cliënt blijft altijd in controle en houdt altijd de macht, het bewuste doet ook altijd mee.

Een Hypnotherapeut kan nooit meer doen dan wat de cliënt hem / haar toestaat.
De cliënt bepaalt in feite de speelruimte.


Alternatieve therapieën zijn vaak een gewillig gespreksonderwerp en Hypnotherapie is waarschijnlijk de therapie waar mensen de meeste vooroordelen over hebben. Hypnose op zich vindt men al eng, zeker omdat dit door showhypnotiseurs gevoed wordt onder andere middels de media.
Angst voor het onbekende, angst om de controle of de macht kwijt te raken, een ander neemt het over …  Vaak komen patiënten of cliënten pas na een hele lange weg via andere therapieën nog eens bij de Hypnotherapeut. Moedig en, altijd een verademing.

De Definitie van hypnose en / of hypnotherapie is erg moeilijk te geven hoewel velen het geprobeerd hebben. Sommigen zien hypnose als een veranderde bewustzijnstoestand waar andere wetmatigheden kunnen gelden dan in de normale toestand. Anderen vatten hypnose op als een rolgedrag waarop dezelfde principes van toepassing zijn als in elke andere context.

Duidelijk is echter dat mensen in hypnose in staat zijn dingen te doen of te ervaren die zij in een andere context niet zouden kunnen, als vreemd of zelfs als bedreigend zouden kunnen ervaren.
Daarnaast is het zo, zoals u elders kunt lezen, dat individuen verschillen in hypnotiseerbaarheid, dus ook de mate waarin ze hypnotische suggesties zullen opvolgen.

De meeste mensen die in hypnose zijn geweest vonden het heel prettig en ontspannen. Velen komen met tegenzin weer uit de hypnose, net zoals ze met tegenzin zouden ontwaken uit een prettige droom in een warm bed en zouden beseffen dat hun een drukke dag te wachten staat.

Voordat een patiënt of cliënt uit een hypnose terug komt vertelt de Hypnotherapeut hem (ik refereer voor het gemak maar even aan een ‘hij’) over het algemeen dat hij zich, wanneer hij uit de trance ontwaakt, ontspannen, tevreden, gelukkig, vrij van pijn of wat er op dat moment maar aan de orde was, voelt. De patiënt of cliënt die zo’n half uur of langer heel ontspannen lag en zelfs meestal geen idee van tijd meer heeft, kan dus voelen dat de behandeling hem goed heeft gedaan zodra hij zijn ogen opent.
Bij enkele cliënten is dit goed voelen in het begin wat magertjes, het moet even wennen. Anderen zeggen dat het voelde alsof er een last van hun schouders was gevallen of dat ze zich sinds lange tijd niet meer zo ontspannen hadden gevoeld. Ik moet echter wel benadrukken dat een cliënt, wil Hypnotherapie helpen, wel beter moet wíllen worden omdat ook zelfhulp een grote rol speelt. Het helpt de cliënt datgene te doen wat hij in het diepst van zijn hart wil doen.

Er kunnen echter redenen zijn waarom hij niet wil dat het beter met hem gaat, dit wortelt in zijn onbewuste. Hij realiseert zich dit dus ook in de meeste gevallen niet. In zo’n geval zal hij dus ook niet veel baat hebben bij de sessies tenzij op de één of andere manier deze tegenzin om beter te worden kan worden blootgelegd en via de hypnose naar boven komt. Het kan misschien vreemd lijken dat er cliënten zijn die ziek willen blijven maar dit komt bijvoorbeeld voor wanneer de cliënt iets gedaan heeft wat hij zich onbewust niet kan vergeven en waar hij zichzelf voor straft. Ook kan er sprake zijn van Secundaire Ziektewinst. De naam zegt het al, de cliënt haalt winst uit zijn ziekte zoals het krijgen van meer aandacht en medelijden. Ze worden meer ontzien en hoeven hun verantwoordelijkheden niet op zich te nemen. De Secundaire Ziektewinst is niet hetzelfde als de simulant die ziekte voorwendt om daaruit voordeel te behalen. Bij Secundaire Ziektewinst is de ziekte heel reëel en wordt veroorzaakt door een onbewuste houding.

De meeste mensen hebben deze problemen gelukkig niet en willen graag beter worden zoadat de Hypotherapeutische sessie voor hun plezierig, ontspannen en nuttig is.

Er wordt veel gehuild maar nog meer gelachen, veel geleerd en veel gedaan. Een mooie volzin die er in feite op neer komt dat wanneer de cliënt meewerkt, de therapeut middels een verhaal het onbewuste van de cliënt aan het werk zet. De cliënt hoeft dit niet eens bewust mee te maken immers, het onbewuste werkt 24 uur per dag en het bewuste maar ongeveer 16 uur.
Een dergelijk verhaal (passieve imaginatie) bevat vele ingrediënten die de cliënt onbewust herkent. Dit zorgt ervoor dat de cliënt onbewust dingen leert over zichzelf, inzichten krijgt en zaken kan doen herkaderen. “Zo had ik het nog niet bekeken”.

De passieve imaginatie is na de trance de eerste vorm van hypnose, de eerste van pakweg een totaal van 45 vormen, oplopend in sterkte. Iedere vorm heeft ontelbare variaties en onderverdelingen. Zo is er bijvoorbeeld ook de actieve imaginatie, waar de persoon gewoon terug praat wat bij de passieve imaginatie niet het geval is. Genoemde twee vormen zijn naar alle waarschijnlijkheid de meest gebruikte vormen.

In mijn praktijk start ik altijd met een zeer uitgebreide intake waar tevens het nodige huiswerk inzit. De intake is sessie 1 en de tevens enige sessie waar geen hypnose in voorkomt en waar de cliënt iemand mag meenemen. Zou de cliënt dat later nogmaals willen, bijvoorbeeld voor een tussentijdse evaluatie, dan gaat dit in overleg. Iemand meenemen kan plezierig zijn als geestelijke ondersteuning, als back-up voor informatie of aanvulling met eigen informatie. Een intake duurt gemiddeld 1 ½ uur . Na de intake kan ik de (on)mogelijkheden inschatten en beslissen we samen of we doorgaan of niet.
Ik plan altijd 10 sessies vooruit in de hoop dat ik de helft weer kan schrappen. Er weer tussen komen is nu eenmaal aanzienlijk moeilijker dan wegstrepen. Mochten we in het bijna hypothetische geval besluiten niet verder te gaan dan krijgt de cliënt desgewenst een doorverwijs adres.

De therapeut kiest de vorm waarmee hij op dat moment wil gaan werken gebaseerd op de problematiek en de kennis van de persoon die hij op dat moment heeft. Veelal wordt er eerst uitgelegd wat er gedaan gaat worden en waarom, een eventuele angst wordt daarmee weggenomen. Voorts is het natuurlijk altijd bedoeld om de cliënt zo snel en goed mogelijk te helpen.
Hypnotherapie is een Oplossingsgerichte Therapie met het volgende achterliggende idee;

een vriend wil je houden, een cliënt wil je kwijt

Wellicht ten overvloede: Een hypnotiseur of Hypnotherapeut heeft noch bovennatuurlijke krachten, noch macht, noch controle. Het hangt puur van de cliënt af hoeveel goodwill en vertrouwen die wil geven. In een therapeutische setting is een sfeer van vertrouwen en veiligheid dan ook een must.

Geheimhoudingsplicht is iets waar, net als reguliere artsen ook Hypnotherapeuten zich aan moeten houden.

Globaal kan men stellen dat ongeveer 3% van de bevolking de mogelijkheid heeft volledig ‘weg’ te zijn en mee te gaan met de suggesties van de therapeut. Veelal weten die cliënten dan ook niets meer van wat er gezegd is. Ze verkeren in de veronderstelling dat ze slechts 5 minuten op de stoel gelegen hebben. In werkelijkheid is het meestal minstens een half uur langer. De verbazing en het ongeloof is altijd groot maar de klok liegt nu eenmaal niet.

Ongeveer 1 ½ % van de bevolking is heel moeilijk tot niet hypnotiseerbaar, dit is meestal geen onwil maar ze blokkeren en kunnen zich niet overgeven. Vaker echter blijkt dat er in het verleden een ongeluk is geweest met (mild) hersenletsel in de voorhoofdskwab van de hersenen (lobus frontalis). Dit is één van de delen in de hersenen waar hypnose werkt. Bij deze mensen is een andere therapievorm geïndiceerd.

De rest van de bevolking zit er ergens tussenin. Op de vraag “Lukt het bij mij wel?” stel ik altijd de tegenvraag “Kun je dromen?” Zo ja, dan lukt hypnose ook wel. Wellicht wat al te simplistisch maar overall wel correct, blijkt uit de praktijk.

Showhypnotiseurs maken handig gebruik van deze kennis. Wanneer ze een zaal vol (toch al enthousiaste en gespannen) uitgaanders hebben doen ze een eenvoudige suggestie met het publiek. Laten we eens uitgaan van een zaal met 2000 mensen ? 3% is goed beïnvloedbaar = 60 personen. Van die 60 personen zijn er ± 30 voor in om naar het podium te komen. Vervolgens worden er op het podium nog een aantal suggesties gedaan om de individuele beïnvloedbaarheid te testen en vervolgens kiest de hypnotiseur de 10 beste. Succes verzekerd.


De Wetenschap
Tot voor kort waren de bewijzen voor de werkzaamheid van Hypnotherapie empirisch (= de praktijk bewijst dat het zo is maar we kunnen het niet hard maken). Voor een niet-exacte wetenschap is dit ook heel moeilijk maar empirische bewijzen worden nu eenmaal door wetenschappers niet erkend noch geaccepteerd. De techniek gaat echter door en er ontstonden mogelijkheden om (hersenactiviteit)metingen te doen. Denk bijvoorbeeld aan PET scans, CAR scans, MRI, Thermografie, Labeling en natuurlijk het EEG.

Een Empirisch bewijs voorbeeld en het onderuit halen hiervan was bijvoorbeeld reïncarnatietherapie bij een mevrouw in Amerika (regressie = terug in de huidige tijd / reïncarnatie = terug in een vorig leven). Ze was diep in hypnose en vertelde dat ze leefde in 500 na Christus, een Nomade meisje was en Bissa heette. Ze vertelde heel gedetailleerd over haar leefsituatie. Haar kleding was gerafeld, ze had een soort kiel aan met een ronde hals, de Nomadengroep woonde in de woestijn.
Haar buren kende ze niet behalve een Nomade jongen waar ze verkering mee had tot groot verdriet van haar moeder. Op een gegeven moment kreeg ze ruzie met haar moeder en is ze met haar vriend weggelopen.

Analyse; door een professor die van hypnose noch van Hypnotherapie ook maar iets gelooft. Een koele, rationele analyticus die het verhaal dus ook helemaal onderuit haalt op de volgende punten:
1.De jaartelling bestond 500 na Christus nog niet, die begon pas veel later. Niemand die in 500 na Christus leefde kon dit dus weten.
2.Een Nomade die z’n buren niet kent bestaat niet, ze zijn voor een heel groot deel afhankelijk van elkaar. Iemand op een flatje in een grote stad hoeft zijn buren niet te kennen, dat kan wel.
3.Zij loopt weg met haar vriend; waar naartoe??? Ze zitten middenin de woestijn…..
Voor een wetenschapper is dit (terecht) absoluut geen bewijs.

Hypnotherapie kijkt er weer iets anders tegenaan. Bij reïncarnatietherapie is het alsof je in een film stapt waar je zelf in meespeelt. Je kijkt echter wel door je ogen van nu en kunt dus een tijdsinschatting maken. Waar het uiteindelijk om gaat is dat het de cliënt of patiënt helpt en wanneer het onbewuste deze weg kiest om iets te verwerken of een probleem op te lossen, waarom niet.

Belangrijk is dat het helpt, niet of het geschiedkundig juist is.

Wetenschappelijke bewijzen
Omdat pijn een goed meetbaar fenomeen is en er miljarden Euro’s per jaar aan pijnstillers worden verstrekt, werd voor pijn gekozen om metingen te gaan doen.
Velen kennen hypnose en pijn uit shows, denk maar eens aan fakirs die metalen breipennen door hun onderarmen steken of door hun tong, er is pijn noch bloed. Ook mensen die opgetakeld worden aan tientallen vishaken die her en der in hun lichaam aangebracht zijn is voor velen een bekend beeld. Of denk eens aan de mensen die zich met Pasen vrijwillig laten kruisigen, enorme spijkers door handen en enkels. Zo zijn er talloze voorbeelden, veel show maar het meeste is gewoon waar.

Met hypnose (bovenstaande voorbeelden zijn zelfhypnose) zou dus ook therapie bedreven moeten kunnen worden bij chronische pijnen.
Patiënten met zulke chronische pijnen kregen 28 elektroden op hun hoofd aangebracht omdat men EEG’s wilde maken terwijl de mensen in hypnose waren. Er werd Hypnotherapie toegepast om de pijn te blokkeren. De EEG’s wezen uit dat er een sterk opgewerkt potentieel ontsond in het centrale deel van de hersenen, het Limbisch Systeem (het deel van de hersenen waar ondermeer gevoel, waarden en normen zetelen). In het achterste gedeelte nam het potentieel juist strek af.
Men heeft deze waarnemingen ook per elektrode in grafieken kunnen afbeelden waarop activiteiten boven of onder de nullijn zichtbaar waren. Een dergelijke prikkel heet een CTN of Contingente Negatieve Variabele, deze zat onder de nullijn in het achterste gedeelte van de hersenen en blokkeerde de pijnprikkels. Alsof de hersenen zeiden: negeer het, negeer het, negeer het.

Centraal in de hersenen (Limbisch systeem), evenals voorin de hersenen (Lobus frontalis) was er een verhoogde CTN. De Lobus frontalis wordt wel gezien als het deel van de hersenen waar de intelligentie zetelt.

Voorlopige conclusie was: er gebeurt dus wel degelijk iets en pijn is (bij een aantal mensen) te sturen.
Vervolgens lieten ze een aantal proefpersonen een radioactief gelabeld gas genaamd Xenon inademen. Xenon wordt direct opgenomen in het bloed en via een scan kunnen kleuren zichtbaar gemaakt worden. Sterk doorbloedde gebieden tekenen rood af en minder doorbloedde gebieden laten blauw zien.

Conclusie was in grote lijnen hetzelfde. Bij goed hypnotiseerbare personen was de scan van het hoofd en de hersenen voornamelijk rood waarbij het centrale deel en de voorkant de boventoon voerden, het achterste deel was minder doorbloed. Aanvullend was dat bij slecht hypnotiseerbare personen de kleur blauw de boventoon voerde.De situatie in Nederland
Volgens de richtlijnen van het LHV (Landelijke Huisarten Vereniging) werkte doorsturen als volgt ( = gestopt in 1997):

·Verslaafden gaan naar het CAD (Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs)
·Overige psychische problemen naar het RIAGG (regionale Instelling Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg)

Na 1997 is e.e.a. samen gegaan als zovele instellingen. Op dit gebied ontstond de GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg). De GGZ werkt met vrij grote segmenten, provincies worden opgedeeld. Of dit een goede ontwikkeling is zullen we moeten afwachten.
Aan grote en dus logge lichamen kleven helaas over het algemeen de nodige problemen. Snelheid, slagvaardigheid en flexibiliteit nemen bijvoorbeeld vaak fors af. Omdat deze problemen zich binnen de Hypnotherapie niet voordoen vinden steeds meer artsen vinden hun weg naar een goede, volledig geregistreerde Hypnotherapeut omdat de patiënt daar wel bij vaart.

De Overheid en de Zorgverzekeraars zien ook dat Hypnotherapeuten snel en goed kunnen werken en dus relatief goedkoop zijn. Reden dat er nog steeds volop gepraat wordt door de Beroepsverenigingen met de Overheid en de diverse Zorgverzekeraars. Hoe het nieuwe Zorgstelsel hier nu weer invloed op zal hebben is nog niet helemaal duidelijk.

De situatie in de ons omringende landen
Hier verschilt het enthousiasme voor Hypnotherapie niet zoveel van hun enthousiasme voor medicijngebruik, uiteraard is het overzicht heel globaal.

Engeland is behoorlijk conservatief, men kijkt er wat sceptisch tegenaan net als Ierland en Scandinavië. Zweden vormt een uitzondering en stelt zich wat opener op.
Duitsland staat er zeker open voor en een heel aantal verzekeringen, net als in Nederland vergoedt daar al jaren. Het strenge prescriptiebeleid in Duitsland is daar mede debet aan. Artsen worden daar voortdurend op de vingers gekeken en getikt door de regering annex zorgverzekeraars. Men wijkt dus ook sneller uit naar een alternatieve therapie zoals Fytotherapie of Hypnotherapie.
Frankrijk is behoorlijk progressief en werkt vrij veel met Hypnotherapie (evenals met medicijnen en overige therapieën). De medicijnconsumptie in Frankrijk ligt behoorlijk hoog.
Spanje noem ik ook nog even omdat de verwachting was dat Hypnotherapie daar heel populair zou zijn in verband met de bijzonder hoge medicijnconsumptie. Dit blijkt echter niet het geval omdat het daar plaatselijk geassocieerd wordt met duistere zaken. In het binnenland en zelfs op bijvoorbeeld Gran Canaria schijnt dit inderdaad wel eens voor te komen. Dit heeft natuurlijk met Hypnotherapie zelf niets te maken.

Amerika is een verhaal apart, daar doe je pas echt mee als je een eigen counselor of therapeut hebt. Vele therapieën zijn daar populair en Hypnotherapie staat ergens in de top 3.


Boeken zijn er vanzelfsprekend genoeg over al deze onderwerpen en met name Hypnotherapie. Het voert dan ook te ver om ze allemaal (te trachten) op te noemen maar ik wil u toch een viertal belangrijke niet onthouden:

1.Hypnotherapie voor iedereen - Ruth Lever. Dit is een eenvoudig geschreven pocketboekje wat een overzicht geeft over zowel de geschiedenis, hypnose als Hypnotherapie op een manier die voor iedereen te volgen zou moeten zijn. Goed te lezen voor de geïnteresseerde leek.
2.Hypnose en Hypnotherapie - van Dijck et al. Dit is een professioneel boek met veel achtergronden en daarnaast ook vele zaken die voor een therapeut bruikbaar kunnen zijn in de praktijk.
3.Explorations in Hypnotherapy - Erickson & Rossi. Een beschrijvend boek, gesprekken tussen Erickson en Rossi waarin ze gedane sessies evalueren. Voor de therapeut een must maar weinig praktisch tenzij iemand zich wil specialiseren in de Ericksoniaanse Hypnotherapie.
4.Hypnotic suggestions and metaphors - Hammond. Een puur praktisch boek betreffende psychosomatiek. Een medische vooropleiding is niet noodzakelijk maar wel praktisch. Er worden, ziekten, ziektebeelden en medische problemen beschreven, alles wordt per probleem uitgewerkt. Er worden suggesties gedaan hoe er Hypotherapeutisch mee om te gaan en tenslotte staat er een complete voorbeeldsessie per probleem uitgeschreven. Dit voorbeeld kan, uiteraard aangepast aan de eigen patiënt, heel bruikbaar zijn.


Tijdschriften, dat lijkt wat mager, slechts één vakblad namelijk de TETH (Tijdschrift voor Educatieve en Therapeutische Hypnose) en dat is eigenlijk ook wel zo.

TETH
is echter het enige blad wat zich uitsluitend met Hypnotherapie bezig houdt en regelmatig, eens in de drie maanden, verschijnt. Het bevat praktijkvoorbeelden, verhalen, tips, suggesties, gedichten, boekbesprekingen, aankondigingen voor specialisaties en cursussen en ga zo maar door.

Psychologie is een populair wetenschappelijk blad waar op gezette tijden ook wel eens iets over Hypnotherapie instaat. Het verschijnt 1x per maand, is goed en breed georiënteerd.

Beyond Medicine is een zeer breed georiënteerd populair vakblad wat gaat over alternatieve geneeswijzen in z’n algemeenheid. Hoewel het behoorlijk wetenschappelijk van opzet is blijkt het toch heel leesbaar.

Van al deze bladen kun je overigens lid worden zonder dat je therapeut moet zijn, je kunt er ook gewoon uit interesse lid van worden. Tevens is Psychologie gewoon te koop bij de boekhandel, de TETH en de Beyond Medicine zijn daar niet te krijgen, die zul je via Internet moeten traceren.
Voorts verschijnen er onregelmatig eens wat blaadjes of hand-outs die wij dan toegestuurd krijgen, die hebben echter over het algemeen weinig waarde.

Hypnotherapiepraktijk 'De Witte Wimerts'